Opakowania handlowe

AmpliTest Aeromonas

(Real Time PCR)

BAC51-100

Aeromonas to rodzaj Gram-ujemnych, fakultatywnych beztlenowych bakterii. Większość z 14 opisanych gatunków jest związana z chorobami człowieka. Najważniejszymi patogenami są: A. hydrophila , A. caviae i A. veronii biovar sobria . Organizmy są wszechobecne w słodkiej i słonawej wodzie. Dwie główne choroby związane z bakteriami z rodzaju Aeromonas to zapalenie żołądka i jelit oraz infekcje ran, z bakteriemią lub bez. Zapalenie żołądka i jelit zwykle występuje po spożyciu skażonej wody lub żywności, podczas gdy infekcje ran są wynikiem kontaktu ze skażoną wodą.
Aeromonas hydrophila jest najpowszechniej występującym gatunkiem spośród bakterii z rodzaju Aeromonas w wodach słodkich na całym świecie. Infekcje tym gatunkiem są związane z posocznicą krwotoczną u zwierząt zimnokrwistych. Aeromonas hydrophila może również być głównym patogenem powodującym epidemie w gospodarstwach rybnych o wysokiej śmiertelności.

Reakcja Real Time PCR jest typu triplex. Detekcja DNA bakterii z rodzaju Aeromonas odbywa się w kanale FAM, w kanale Texas Red wykrywana jest sekwencja specyficzna dla wirulentnych szczepów Aeromonas hydrophila. Kanał HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top