Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), informujemy, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej oraz kontaktu z użytkownikami.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy:

 • sprzedaży produktów i czynności z tym związanych włączając składanie i realizację zamówienia, przygotowywanie ofert handlowych, świadczenie pomocy technicznej, obsługę procesu reklamacyjnego;
 • kontakt z klientem w celach marketingowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) jest firma Amplicon sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-mail: contact@amplicon.pl, za pomocą telefonu: (+48) 739 223 268, drogą pocztową: ul. Klecińska 125 , 54-413 Wrocław.

Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, do której użytkownik jest stroną, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rodzaj zbieranych danych

W celu sprzedaży naszych produktów gromadzimy następujące dane:

Firmy i inne podmioty prawne:

 • nazwa firmy/podmiotu prawnego, adres siedziby/oddziału, NIP, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, telefon, adres poczty elektronicznej.

W celach marketingowych gromadzimy następujące dane:

 • adres siedziby/oddziału firm/podmiotu prawnego;
 • adresy poczty elektronicznej służące do kontaktu bezpośredniego z firmą/podmiotem prawnym lub służbowe adresy poczty elektronicznej pracowników udostępnione przez firmę/podmiot prawny.

Sposób gromadzenia danych

Realizacja zamówień

W celu zakupu naszych produktów niezbędne jest podanie wyżej wymienionych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Powyższe dane są pobierane od klientów poprzez:

 • wypełnienie przez nich formularzy bezpośrednio na naszej stronie internetowej, przesłanych drogą elektroniczną lub w postaci drukowanej.
 • podanie wymaganych danych w korespondencji w formie elektronicznej lub drukowanej lub podczas kontaktu telefonicznego.

Państwa dane są gromadzone w celu spełnienia ustawowych obowiązków dotyczących udokumentowania procesu sprzedaży i prawidłowego wypełnienia łączącej nas umowy. W przypadku świadczenia pomocy technicznej lub postępowania reklamacyjnego, możemy przetwarzać inne informacje niezbędne do udzielenia klientom oczekiwanego wsparcia, takie jak nazwa i numer seryjny produktu, dane dotyczące faktury zakupu itp.

Działania marketingowe

Do celów marketingowych zbierane są ogólnodostępne dane dotyczące firm/podmiotów prawnych oraz ich pracowników, które zostały udostępnione przez te firmy/podmioty prawne. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy w celach marketingowych danych osobowych osób fizycznych (prywatnych).

Sposób przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy:

 • w postaci elektronicznej na dyskach sieciowych, dyskach komputerów firmowych oraz serwerach dzierżawionych od firm hostingowych;
 • w postaci drukowanej w przeznaczonych do tego archiwach.

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywane dane były skutecznie zabezpieczone przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosowane zabezpieczenia są zgodne z zatwierdzoną Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

Gromadzone dane osobowe mogą być przechowywane:

 • przez okres narzucony przez przepisy prawa w celu spełnienia celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych; (np. dane wymagane do wystawienia faktur);
 • przez okres niezbędny do przeprowadzenie procesu reklamacyjnego związanego z zakupionymi produktami;
 • do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym przypadku usuniemy Państwa dane w ciągu 7 dni od momentu otrzymania żądania wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Amplicon sp. z o. o. w zakresie niezbędnym dla realizacji sprzedaży zamówionych produktów. Do tych podmiotów zaliczają się operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług księgowych i prawnych. W razie konieczności możemy być zobowiązani ujawnić Państwa dane osobowe uprawnionym organom państwowym w związku z ciążącymi na nas wymogami prawnymi (Prokuratura, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych itp.).

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo do sprostowania danych – poprawienie błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, uzyskanie dostępu do kopii danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania;
 • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie danych przetwarzanych bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 • prawo do przenoszenia danych – wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy przekazać dane, jeśli jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu – w każdym przypadku możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wycofania zgody – w każdej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę uprzednio nam udzieloną.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres contact@amplicon.pl.

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z niej oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) i służą do zbierania informacji o sposobie korzystania z strony.

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki, oraz pliki cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, w tym ich usuwanie oraz blokowanie ich zapisywania. Jednocześnie informujemy, że blokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie niektórych funkcjonalności strony.

Zmiany w polityce prywatności i wykorzystywaniu plików cookies

W razie zaistniałej konieczności (np. zmiany przepisów prawnych) zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności i wykorzystywaniu plików cookies w dowolnym momencie. Wprowadzone zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej wraz z datą wprowadzenia zmiany i staną się prawnie wiążące po upływie 30 dni od momentu opublikowania.

 Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności lub wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@amplicon.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej.

Scroll to Top