Zestawy Diagnostyczne AmpliSNiP: Analiza mutacji i polimorfizmów odpowiedzialnych za choroby i predyspozycje genetyczne człowieka

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP BRCA1 rs28897672 Real Time PCR

Analiza polimorfizmu rs28897672 położonego w genie BRCA1 metodą qPCR

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP BRCA1 rs397507246 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs397507246 położonego w genie BRCA1 metodą qPCR​

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP BRCA1 rs80357064 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs80357064 położonego w genie BRCA1 metodą qPCR​

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP BRCA1 rs80357609 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs80357609 położonego w genie BRCA1 metodą qPCR​

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP BRCA1 rs80357711 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs80357711 położonego w genie BRCA1 metodą qPCR​

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP BRCA2 rs4987117 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs4987117 położonego w genie BRCA2 metodą qPCR​

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP BRCA2 rs80359550 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs80359550 położonego w genie BRCA2 metodą qPCR​

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP DQ2/DQ8 (qPCR)

Analiza haplotypów HLA-DQ2 i HLA-DQ8

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP LCT rs182549 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs182549 w obszarze regulatorowym genu LCT metodą genotypowania

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP LCT rs4988235 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs4988235 w obszarze regulatorowym genu LCT metodą genotypowania

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP MTHFR rs1801131 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs1801131 położonego w genie MTHFR metodą qPCR​

zestawy-AmpliTest

AmpliSNiP MTHFR rs1801133 (qPCR)

Analiza polimorfizmu rs1801133 położonego w genie MTHFR metodą qPCR​

Pozostańmy w kontakcie

Scroll to Top