Opakowania handlowe

AmpliTest Anaplasma/Ehrlichia spp.

(Real Time PCR)

BAC07-100

Bakterie z rodzaju Anaplasma są pasożytami wewnątrzkomórkowymi atakującymi granulocyty. Budową są zbliżone do riketsji. Wywołują przede wszystkim anaplazmozę zwierząt (AGA, ang. Animal Granulocytic Anaplasmosis) u hodowlanych i dzikich przeżuwaczy, koniowatych i psowatych. U ludzi wywołują anaplazmozę ludzką (HGA, ang. Human Granulocytic Anaplasmosis). Czynnikiem transmisyjnym są kleszcze z rodzajów Ixodes i Dermacentor. W Polsce niemal wyłącznie jest to kleszcz pospolity (Ixodes ricinus).

Bakterie z rodzaju Ehrlichia stanowią czynnik etiologiczny ostrych, odzwierzęcych chorób zakaźnych. Bakterie te wywołują erlichiozę monocytarną (HME, ang. Human Monocytic Erlichiosis) przebiegającą w zbliżony sposób, co anaplazmoza granulocytarna. U zwierząt zarażonych bakteriami z rodzaju Ehrlichia lub Anaplasma obserwuje się gorączkę, senność, apatię, brak apetytu oraz spadek masa ciała. Do częstych objawów należą również powiększenie węzłów chłonnych oraz wybroczyny i krwawienia z nosa związane z małopłytkowością. Czasem pojawiają się objawy neurologiczne, wymioty lub biegunka.

Zestaw AmpliTest Anaplasma/Ehrlichia spp. (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla bakterii z rodzaju Anaplasma i Ehrlichia w próbkach DNA wyizolowanych z tkanek zakażonego zwierzęcia (ssaka lub kleszcza). Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja bakteryjnego DNA odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top