Opakowania handlowe

AmpliTest Anaplasma phagocytophilum (Real Time PCR)

BAC09-100

Anaplasma phagocytophilum – obligatoryjny pasożyt wewnątrzkomórkowy zbliżony budową do riketsji, atakujący granulocyty. Gatunek występujący kosmopolitycznie. Wywołuje przede wszystkim anaplazmozę zwierząt (AGA) u hodowlanych i dzikich przeżuwaczy, koniowatych i psowatych. U ludzi wywołuje anaplazmozę ludzką (HGA). Czynnikiem transmisyjnym są kleszcze z rodzajów Ixodes i Dermacentor. W Polsce niemal wyłącznie jest to kleszcz pospolity (Ixodes ricinus).

Zestaw AmpliTest Anaplasma phagocytophilum (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla bakterii Anaplasma phagocyophilum w próbkach DNA wyizolowanych z tkanek zakażonego zwierzęcia (ssaka lub kleszcza). Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja bakteryjnego DNA odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top