Opakowania handlowe

AmpliTest Babesia (Real Time PCR)

BAC08-100

Babeszje (Babesia) to chorobotwórcze pasożyty należące do królestwa protista. Powodują u zwierząt kręgowych chorobę nazywaną babeszjozą. U ludzi choroba ta może występować jako zoonoza. Rodzaj Babesia obejmuje ponad trzydzieści gatunków. Ok. dziesięciu z nich jest uważanych za gatunki chorobotwórcze.

Babesia canis oraz Babesia gibsoni powodują chorobę zwaną babeszjozą psów. Jest to choroba atakująca zwierzęta na całym świecie. Pierwotniaki babeszjozy są przenoszone przez kleszcze. Choroba ma najczęściej gwałtowny przebieg, nieleczona prowadzi do śmierci zwierzęcia. Atakowane i niszczone są erytrocyty, co prowadzi do anemii. Dochodzi do znacznego uszkodzenia narządów wewnętrznych, w szczególności nerek i wątroby. Dodatkowo mogą wystąpić silne zaburzenia pracy układu krążenia, a także żółtaczka. Objawy choroby to m. in. apatia, brak apetytu, powiększenie węzłów chłonnych, wysoka gorączka, wymioty, biegunka, problemy z oddawaniem moczu, krwiomocz, niewydolność oddechowa i krążeniowa, zaburzenia ze strony układu nerwowego.

Babesia divergens wywołuje u bydła chorobę zwaną hemoglobinurią europejską. Jest to pasożytnicza choroba bydła w Europie północnej. Okres inkubacji choroby wynosi około tygodnia. Objawy choroby są podobne jak w przypadku babeszjozy psów.

Zestaw AmpliTest Babesia (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla pierwotniaków Babesia canis, Babesia gibsoni oraz Babesia divergens w próbkach DNA wyizolowanych z tkanek zakażonego zwierzęcia (ssaka lub kleszcza). Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja pierwotniaczego DNA odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top