Opakowania handlowe

AmpliTest Brachyspira

(Real Time PCR)

BAC44-100

Spośród wszystkich zidentyfikowanych obecnie krętków z rodzaju Brachyspira, różniących się wachlarzem nosicieli oraz patogennością, najlepiej poznane są dwa: Brachyspira hyodysenteriae oraz Brachyspira pilosicoli. Są to bakterie beztlenowe, o wielkości od 0,1 do 0,4 µm, o dużych wymaganiach wzrostowych. Oba gatunki są przyczynami dyzenterii świń (zapalenia żołądka i okrężnicy) i występują wszędzie tam, gdzie prowadzona jest produkcja trzody chlewnej. Do zakażenia dochodzi drogą doustną, gdy pasza ma kontakt z zainfekowanym kałem. W żołądku krętki przeżywają, a wędrując dalej wnikają do komórek błony śluzowej okrężnicy. Penetrując ściany jelita, krętki powodują uszkodzenie błony śluzowej i podśluzowej, co prowadzi do powierzchniowej martwicy, obrzęków błony śluzowej oraz nacieków. Uszkodzenie nabłonka błony śluzowej może prowadzić do zaburzeń w gospodarce wodnej i elektrolitowej, w tym dużej utraty płynów. Dyzenteria charakteryzuje się krwawą biegunką z domieszką śluzu oraz postępującym wyczerpaniem i charłactwem zwierząt. Padnięcia sięgają w skrajnych przypadkach nawet 30%.

Zestaw AmpliTest Brachyspira (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji specyficznych dla krętków Brachyspira hyodysenteriae i Brachyspira pilosicoli w próbkach DNA wyizolowanych z kału, wymazu z odbytu lub materiału pobranego z tkanek jelita zwierząt.
Reakcja jest typu triplex. Kanał FAM służy do wykrywania sekwencji specyficznej dla bakterii Brachyspira hyodysenteriae, na kanale Texas Red wykrywana jest sekwencja specyficzna dla Brachyspira pilosicoli. Kanał HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top