Opakowania handlowe

AmpliTest BVDV (Real Time PCR)

RV01-100

Wirus BVD jest wirusem typu RNA z rodziny Flaviviridae. BVDV wykazuje bardzo dużą zmienność genetyczną – dotychczas opisano kilkaset różnych wariantów tego wirusa. Na podstawie sekwencji RNA warianty te podzielono na trzy główne genotypy (BVDV1, BVDV2 i niedawno opisany genotyp BVDV3). BVD jest wirusem infekującym przeżuwacze i występuje praktycznie na całym świecie. U bydła powoduje chorobę opisaną jako wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD/MD, ang. Bovine Viral Diarrhea- Mucosal Disease). Choroba ta jest obecnie uważana za główną przyczynę strat ekonomicznych hodowców bydła. Infekcja wirusem BVD prowadzi do obniżenia odporności sprzyjającej pojawianiu się wtórnych infekcji. Może też prowadzić do zaburzeń płodności. Ocenia się, że odsetek krów, które zetknęły się z BVDV waha się w granicach 60-90%, zależnie od regionu świata. Rezerwuarem wirusa w przyrodzie są wolno żyjące przeżuwacze, kozy oraz świnie.

Zestaw AmpliTest BVDV (Real Time PCR) jest zestawem typu one-step. Oznacza to, że reakcja odwrotnej transkrypcji i reakcja Real Time PCR zachodzą w jednej probówce. Dzięki temu ilość manipulacji koniecznych do wykonania analizy jest mniejsza, czego konsekwencją jest zmniejszenie ryzyka ewentualnych kontaminacji. Zestaw AmpliTest BVDV (Real Time PCR) umożliwia detekcję wszystkich trzech opisanych genotypów wirusa BVD. Reakcja Real Time PCR jest reakcją typu fourplex. Trzy kanały są przeznaczone do wykrywania poszczególnych genotypów BVDV (kanały FAM, Texas Red i Cy5). Czwarty kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek RNA uzyskanych drogą syntezy in vitro umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu zarówno reakcji odwrotnej transkrypcji, jak i reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top