Opakowania handlowe

AmpliTest Cystoisospora belli

(Real Time PCR)

BAC50-100

Cystoisospora belli jest pierwotniakiem będącym pasożytem wyłącznie człowieka. Zakażenie patogenem wywołuje chorobę biegunkową nazywaną cystoizosporozą. Do zarażenia dochodzi drogą fekalno – oralną lub pokarmową. Bezpośrednie przeniesienie choroby z człowieka na człowieka jest mało prawdopodobne. W większości przypadków choroba ma łagodny, samoograniczający przebieg. U osób z niedoborami odporności może natomiast przebiegać ciężko, a proces chorobowy jest długotrwały. Głównym objawem zakażenia C. belli jest wodnista, przedłużająca się biegunka, której mogą towarzyszyć bóle brzucha, nudności, wymioty oraz gorączka. Pierwotniak C. belli jest spotykany na całym świecie, jednak zarażenia są szczególnie rozpowszechnione w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej. Rejony endemiczne dla tego pasożyta to Afryka, Australia, Karaiby, Ameryka Łacińska i Azja Południowo-Wschodnia

Zestaw AmpliTest Cystoisospora belli (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla pierwotniaka Cystoisospora belli w próbkach DNA wyizolowanych z próbek kału pochodzących od ludzi. Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja DNA pierwotniaka odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top