Opakowania handlowe

AmpliTest Digestive System Parasites II

(Real Time PCR)

BAC31-100

Zestaw AmpliTest Digestive System Parasites II (Real Time PCR) umożliwia wykrycie w jednej reakcji sekwencji DNA specyficznej dla pierwotniaków Dientamoeba fragilis oraz Blastocystis hominis w preparatach DNA uzyskanych z kału zakażonego człowieka.
Reakcja jest typu triplex. Kanał FAM służy do wykrywania sekwencji specyficznej dla pierwotniaka Blastocystis hominis, na kanale Texas Red wykrywa się sekwencje specyficzną dla pierwotniaka Dientamoeba fragilis. Kanał dla HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top