Opakowania handlowe

AmpliTest Escherichia coli

(Real Time PCR)

BAC06-100

Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) jest gram-ujemną bakterią należącą do rodziny Enterobacteriaceae. Opisano ponad 180 serotypów należących do tego gatunku. E. coli jest symbiotyczną bakterią bytującą w jelicie grubym człowieka i zwierząt stałocieplnych. Może również występować w glebie i wodzie, gdzie trafia wraz z kałem. Obecność E. coli w wodzie (tzw. miano Coli) jest często stosowanym wskaźnikiem jej zanieczyszczenia. E. coli po przedostaniu się poza układ pokarmowy może powodować różne schorzenia, w tym zapalenie otrzewnej i zapalenie układu moczowo-płciowego. Szczególnie groźne są zjadliwe szczepy E. coli produkujące toksyny i/lub wykazujące dużą inwazyjność. Mogą one powodować zapalenia układu pokarmowego i biegunki oraz wywoływać posocznicę. Szczególnie podatne na zakażenie pałeczkami E. coli (kolibakteriozę) są organizmy młode i organizmy o obniżonej odporności. Szacuje się, że kolibakterioza (zakażenie pałeczkami E. coli) może być przyczyną nawet połowy padnięć młodych zwierząt.

Zestaw AmpliTest Escherichia coli (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla pałeczek Escherichia coli w próbkach DNA wyizolowanych z tkanek zakażonego zwierzęcia, kału, moczu lub wody. Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja DNA krętka odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top