Opakowania handlowe

AmpliTest FMDV (Real Time PCR)

RV04-100

Wirus FMD jest wirusem typu RNA należącym do rodziny Picornaviridae charakteryzującym się bardzo dużą zmiennością genetyczną. Dotychczas opisano siedem serotypów wirusa FMD, spośród których na terenie Europie występują trzy: A, O i C. FMDV jest przyczyną jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych zwierząt – pryszczycy. Wirus ten atakuje głownie zwierzęta parzystokopytne (w szczególności bydło, świnie, owce i kozy). Do charakterystycznych objawów choroby należą wysoka gorączka, obfite ślinienie, kulawizna oraz pęcherze zlokalizowane w okolicy jamy ustnej i racic (stąd anglojęzyczna nazwa choroby – foot and mouth disease). Wirus wydalany jest w dużych ilościach z mlekiem, moczem, kałem oraz wydychanym powietrzem, dlatego pryszczyca bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Jej ogniska są ściśle izolowane, a zwalczanie choroby odbywa się poprzez eliminacje chorych zwierząt. Ze względu na dużą zmienność genetyczną wirusa oraz problemy z rozróżnieniem zwierząt szczepionych od nosicieli na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej nie prowadzi się szczepień ochronnych zwierząt przeciwko tej chorobie.

Zestaw AmpliTest FMDV (Real Time PCR) jest zestawem typu one-step, w którym reakcja odwrotnej transkrypcji i reakcja Real Time PCR zachodzą w jednej probówce. Dzięki temu ilość manipulacji koniecznych do wykonania analizy jest mniejsza, czego konsekwencją jest zmniejszenie ryzyka ewentualnych kontaminacji. Zestaw AmpliTest FMDV (Real Time PCR) jest przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa FMD w próbkach RNA uzyskanych od zwierząt. Jest to reakcja typu duplex. Kanał FAM jest przeznaczony do wykrywania RNA wirusa. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek RNA uzyskanych drogą syntezy in vitro umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu zarówno reakcji odwrotnej transkrypcji, jak i reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top