Opakowania handlowe

AmpliTest Francisella tularensis

(Real Time PCR)

BAC32-100

Tularemia, zwana inaczej dżumą gryzoni, chorobą zajęczą oraz króliczą gorączką stanowi odzwierzęcą chorobę o ostrym przebiegu. Wywołuje ją gramujemna, wewnątrzkomórkowa bakteria Francisella tularensis. Do zarażenia człowieka tularemią wystarczy już od 5 do 50 bakterii. Źródłem zakażenia są głównie dzikie króliki, zające, gryzonie, ptactwo, woda oraz żywność. Człowiek może zarazić się poprzez bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem, wdychanie pyłu roślinnego zanieczyszczonego odchodami gryzoni, drogą pokarmową, na drodze wniknięcia do spojówek oraz poprzez ukąszenie kleszcza, który może być zarówno rezerwuarem jak i wektorem bakterii Francisella tularensis.
Choroba może mieć przebieg bezobjawowy, łagodny lub ostry. Pierwsze objawy tularemii u człowieka pojawiają się zazwyczaj po 3-4 dniach od zakażenia. Należą do nich dreszcze, bóle mięśni i głowy, wysoka temperatura, rozdrażnienie oraz brak apetytu. Wszystkim postaciom tularemii towarzyszy limfadenopatia, stan zapalny węzłów chłonnych i ich ropienie.

Zestaw AmpliTest Francisella tularensis (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla bakterii Francisella tularensis w próbkach DNA wyizolowanych z tkanek lub wymazów pobranych od zakażonej osoby. Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja bakteryjnego DNA odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top