Polimorfizmy w genie BRCA1

Opakowania handlowe

Gen BRCA1 pełni ważną rolę w zachowaniu stabilności genetycznej organizmu, m.in. poprzez udział w naprawie DNA. BRCA1 jest antyonkogenem, co oznacza, że zapobiega rozwojowi chorób nowotworowych. Produkt tego genu wiąże się w jądrze komórkowym z innymi białkami, tworząc kompleks, który łączy rozcięte fragmenty DNA. W obrębie genu BRCA1 zidentyfikowano ponad 1800 mutacji, z których wiele jest odpowiedzialnych za 40-80% przypadków dziedzicznych nowotworów piersi i jajnika. Większość mutacji w BRCA1 powoduje powstanie skróconego białka lub całkowicie uniemożliwia jego syntezę. Brak funkcjonalnego białka BRCA1 upośledza procesy naprawcze uszkodzeń DNA. W efekcie dochodzi do gromadzenia się kolejnych mutacji w sekwencji DNA, co zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów. Pomimo odziedziczenia wadliwej wersji genu, na rozwinięcie się nowotworu wpływ mają także czynniki środowiskowe, takie jak dieta czy tryb życia.

Zestawy AmpliSNiP BRCA1 (qPCR) umożliwiają analizę polimorfizmów, kolejno: rs80357064, rs80357609, rs397507246, rs80357711, rs28897672.
Każdy zestaw zawiera dwie różne mieszaniny reakcyjne RM umożliwiające wykrycie każdego z wariantów allelicznych.

 

PolimorfizmWariant RMOpis
rs28897672RM-G, RM-Tumożliwia wykrycie wariantów allelicznych: dzikiego rs28897672 (T) i wariantu z mutacją rs28897672 (G)
rs80357906 (dawniej rs397507246)RM, RM-iCumożliwia wykrycie wariantów allelicznych: dzikiego rs397507246 i wariantu z insercją nukleotydu C rs397507246 (iC)
rs80357064RM-A, RM-Cumożliwia wykrycie wariantów allelicznych: dzikiego rs80357064 (A) i wariantu z mutacją rs80357064 (C)
rs80357609RM, RM-dGTAAAumożliwia wykrycie wariantów allelicznych: dzikiego rs80357609 i wariantu z delecją ciągu nukleotydów GTAAA rs80357609 (dGTAAA)
rs80357711RM, RM-dTumożliwia wykrycie wariantów allelicznych: dzikiego rs80357711 i wariantu z delecją nukleotydu T rs80357711 (dT)

Reakcja qPCR jest typu duplex. Detekcja poszczególnych wariantów odbywa na kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do wykrywania ludzkiego DNA. Do zestawu dołączone są kontrole pozytywne zawierające obie wersje badanego polimorfizmu, co umożliwia kontrolę poprawnego przebiegu reakcji qPCR.

Polimorfizm Nr kat. Instrukcja obsługi Karta charakterystyki
rs28897672 SNP018-50 PDF PDF
rs80357906 (dawniej rs397507246) SNP016-50 PDF PDF
rs80357064 SNP014-50 PDF PDF
rs80357609 SNP015-50 PDF PDF
rs80357711 SNP017-50 PDF PDF
Scroll to Top