Opakowania handlowe

AmpliTest Influenzavirus B

(Real Time PCR)

RV06-100

Wirus grypy typu B (Influenzavirus B) należy do rodziny Ortomyksowirusów charakteryzuje się genomem zbudowanym się z 8 segmentów RNA. W przeciwieństwie do wirusa grypy typu A, wirus grypy typu B, jest rzadziej spotykany i stanowi zagrożenie wyłącznie dla człowieka. Na powierzchni jego otoczki białkowej znajdują się dwa polipeptydy białkowe: hemaglutynina i neuraminidaza. Hemaglutynina bierze udział we wnikaniu wirusa do komórek nabłonka gospodarza, zaś neuraminidaza jest odpowiedzialna za uwolnienie wirusów potomnych, które zarażają kolejne komórki. Mutacje w genach kodujących HA i NA powodują powstawanie nowych szczepów wirusa, jednak do zróżnicowania materiału genetycznego dochodzi rzadziej niż w przypadku wirusa A. Wirus grypy typu B nie jest też zdolny do reasortacji genetycznej, czyli do wymiany segmentów RNA między dwoma wirusami atakującymi jedną komórkę.
Wirus typu B, podobnie jak inne typy wirusa, atakuje górne i dolne drogi oddechowe, a sama choroba charakteryzuje się ostrym przebiegiem, wysoką gorączką, suchym kaszlem, czy bólami kostno-stawowymi. Typ wirusa, który spowodował zakażenie można rozróżnić jedynie za pomocą specjalistycznych testów.

Zestaw AmpliTest Influenzavirus B (Real Time PCR) jest zestawem typu one-step. Oznacza to, że reakcja odwrotnej transkrypcji i Real Time PCR zachodzą w jednej probówce. Dzięki temu zmniejszona jest ilość manipulacji koniecznych do wykonania analizy i – co za tym idzie – możliwość ewentualnych kontaminacji. Zestaw AmpliTest Influenzavirus B (Real Time PCR) jest przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa grypy typu B. Reakcja Real Time PCR jest reakcją typu duplex. Detekcja RNA wirusa odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek RNA uzyskanych drogą syntezy in vitro umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu zarówno reakcji odwrotnej transkrypcji, jak i reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top