Opakowania handlowe

AmpliTest Legionella spp.

(Real Time PCR)

BAC05-100

Rodzaj Legionella obejmuje ponad ok. 50 gatunków gram-ujemnych bakterii. Głównym rezerwuarem bakterii z rodzaju Legionella są instalacje wodociągowe ciepłej wody, instalacje chłodnicze, klimatyzatory. Rozwojowi bakterii Legionella sprzyja podwyższona temperatura (ok. 40ºC), zamknięty obieg wody, obecność osadów i biofilmu. Do silnego rozwoju bakterii może dochodzić w zamkniętych zbiornikach ciepłej wody (np. bojlerach), ślepych odcinkach rur, czy osadach w separatorach i odmulaczach. Bakterie Legionella są przyczyną chorób (legionelloz) występujących w dwóch postaciach: choroby legionistów (ciężkie zapalenie płuc, tzw. postać płucna) oraz gorączki Pontiac. Śmiertelność pacjentów z rozpoznaną chorobą legionistów może sięgać 15-20%. W przypadku gorączki Pontiac nie stwierdza się przypadków śmiertelnych. Główną przyczyną zachorowań jest gatunek L. pneumophila (odpowiada za 80-90% przypadków). Inne gatunki często spotykane u pacjentów to L. micdadei, L. longbeache, L. dumofii i L. bozemanii.

Zestaw AmpliTest Legionella spp. (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla bakterii z rodzaju Legionella w próbkach DNA uzyskanych z różnych próbek wody (woda pitna, woda przemysłowa, woda z instalacji chłodniczych itp.). Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja DNA krętka odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top