Opakowania handlowe

AmpliTest Mycoplasma haemofelis

(Real Time PCR)

BAC24-100

Mycoplasma haemofelis (Haemobartonella felis) to gram-ujemna bakteria będąca pasożytem zewnątrzkomórkowym żyjącym na powierzchni krwinek czerwonych kotów. Pasożyt ten nie penetruje błony komórkowej erytrocytów, lecz może erodować jej powierzchnię. Bakterie przenoszone są przez kleszcze. Do zakażenia może także dochodzić podczas transfuzji krwi ze zwierzęcia zainfekowanego do zdrowego. U kotów obserwuje się przenoszenie mykoplazm z matki na kocięta. Występują cztery fazy zachorowania:

  • faza A – faza przed wysiewem pasożytów do krwi (trwa około dwa tygodnie)
  • faza B – faza ostra, czyli kilkukrotny wysiew pasożytów do krwi (ok. 45 dni)
  • faza C – faza wyzdrowienia
  • faza D – faza nosicielstwa

W fazie ostrej obserwuje się wzrost temperatury ciała do nawet 42°C i silną anemię. Bakterie uszkadzają błonę komórkową czerwonych krwinek zmieniając skład lipidowy błony, co prowadzi do hemolizy. Błony śluzowe są bardzo blade, wypełnienie naczyń skąpe, występuje tachykardia. Zwierzęta mogą szybko się męczyć, częściej odpoczywać. Postać ostra choroby może prowadzić do szybkiej śmierci kota (śmiertelność wynosi ok. 25%). Kot, który wyzdrowieje staje się nosicielem. Nosicielstwo może trwać przez wiele miesięcy a choroba może wracać. Aby tego uniknąć należy pamiętać o regularnych szczepieniach i dbać o dobrą kondycję zwierzęcia, nie dopuszczając do osłabienia układu odpornościowego.

Zestaw AmpliTest Mycoplasma haemofeis (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla bakterii Mycoplasma haemofelis w próbkach DNA wyizolowanych z tkanek lub wymazów pobranych od zakażonej osoby. Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja bakteryjnego DNA odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top