Opakowania handlowe

AmpliTest Nosema apis & ceranae

(Real Time PCR)

BAC42-100

Nosema apis oraz Nosema ceranae to gatunki mikrosporydiów zaliczane do królestwa Protista. Obydwa gatunki wywołują nosemozę, chorobę zakaźną pszczół. Nosemoza każdego roku powoduje znaczne straty ekonomiczne związane z obniżeniem produkcyjności rodzin pszczelich.
Zarówno Nosema apis, jak i Nosema ceranae rozmnażają się w komórkach nabłonka jelita cienkiego pszczół. Wypełnione sporami komórki ulęgają zniszczeniu, co powoduje m.in upośledzenie trawienia i wchłaniania pokarmu. Osłabione rodziny nie mogą produkować mleczka, są podatne na choroby bakteryjne, wirusowe i grzybowe. Nosemoza spowodowana przez N. apis ma zazwyczaj przebieg przewlekły i charakteryzuje się sezonowym nasileniem w okresie zimowania rodzin. W przypadku zarażenia N. ceranae chore pszczoły giną już w ciągu 8-10 dni po zarażeniu. Aktualnie w Polsce największe zagrożenie dla pasiek stanowi Nosema ceranae, która lepiej przystosowała się do warunków klimatycznych i może rozwijać się przez cały rok.

Zestaw AmpliTest Nosema apis & ceranae (Real Time PCR) umożliwia detekcję obu gatunków mikrosporydiów: Nosema apis i Nosema ceranae. Reakcja jest typu triplex. Kanał FAM służy do wykrywania sekwencji specyficznych dla Nosemy apis, na kanale Texas Red jest wykrywany fragment genu specyficznego dla Nosemy ceranae. Kanał dla HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych drogą syntezy in vitro umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top