Opakowania handlowe

AmpliTest Tick-borne Diseases

(Real Time PCR)

BAC13-100

Zestaw AmpliTest Tick-borne Diseases (Real Time PCR) umożliwia wykrycie w jednej reakcji sekwencji DNA specyficznej dla bakterii z grupy Borrelia burgdorferi sensu lato, bakterii z rodzaju Anaplasma oraz Ehrlichia, a także wybranych gatunków pierwotniaków rodzaju Babesia (B. canis, B. gibsoni, B. divergens) w preparatach DNA uzyskanych z tkanek zwierzęcia (kleszcza, ssaka). Reakcja jest typu fourplex. Kanał FAM służy do wykrywania sekwencji specyficznej dla bakterii z grupy Borrelia burgdorferi, kanał Cy5 do wykrywania sekwencji specyficznej dla wybranych pierwotniaków rodzaju Babesia, na kanale Texas Red wykrywa się sekwencje specyficzną dla bakterii z rodzaju Anaplasma i Ehrlichia. Kanał dla HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top