Opakowania handlowe

AmpliTest PRRSV EU&NA

(Real Time PCR)

RV02-100

PRRSV jest wirusem typu RNA należącym do rodziny Arteriviridae charakteryzującym się bardzo dużą zmiennością genetyczną. Dotychczas opisano blisko trzysta różnych wariatów genetycznych wirusa PRRS, które klasyfikuje się do dwóch głównych genotypów. Typ 1 (tzw. genotyp europejski, EU) dominuje w Europie, natomiast Typ 2 (tzw. północnoamerykański, NA) dominuje w obu Amerykach i Azji. Wirus PRRS jest przyczyną choroby określanej jako zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS, ang. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome). Nazwa choroby pochodzi od jej głównych objawów klinicznych. U loch zespół PRRS prowadzi do obniżenia skuteczności krycia, częstego ronienia w końcowej fazie ciąży, przedwczesnych porodów, rodzenia martwych lub osłabionych prosiąt. U prosiąt i warchlaków zakażenie PRRSV powoduje zaburzenia ze strony układu oddechowego. Zespół PRRS jest chorobą silnie infekcyjną, powodującą duże straty ekonomiczne wśród hodowców trzody chlewnej. Podobne objawy kliniczne mogą być wynikiem zakażenia innymi patogenami wirusowymi (np. grypą świń, chorobą Aujeszky’ego, klasycznym pomorem świń) lub bakteryjnymi (Chlamydia czy Mycoplasma), dlatego niezwykle istotne jest właściwe rozpoznanie laboratoryjne w kierunku PRRSV.

Zestaw AmpliTest PRRSV (Real Time PCR) jest zestawem typu one-step. Oznacza to, że reakcja odwrotnej transkrypcji i Real Time PCR zachodzą w jednej probówce. Dzięki temu zmniejszona jest ilość manipulacji koniecznych do wykonania analizy i – co za tym idzie – możliwość ewentualnych kontaminacji. Zestaw AmpliTest PRRSV (Real Time PCR) umożliwia detekcję obydwu genotypów wirusa PRRS. Reakcja Real Time PCR jest reakcją typu triplex. Detekcja RNA szczepów europejskich wirusa (PRRSV EU) odbywa się w kanale FAM. Szczepy północnoamerykańskie (PRRSV NA) są wykrywane na kanale Texas Red. Trzeci kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek RNA uzyskanych drogą syntezy in vitro umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu zarówno reakcji odwrotnej transkrypcji, jak i reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top