Przełomowy test genetyczny wykrywający chorobę Alzheimera

 
 
 

Diagnostyka Chorób Otępiennych na Nowym Poziomie

Z radością informujemy o realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt o nazwie „Opracowanie i walidacja panelowego testu diagnostycznego do oceny ryzyka zapadnięcia na chorobę otępienną i wdrożenie spersonalizowanej metody terapii farmakologicznej oraz algorytmu do interpretacji wyników”. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w ramach konsorcjum utworzonego przez firmę Amplicon sp. z o.o. i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Cel Projektu:

Celem projektu jest stworzenie i walidacja panelowego testu diagnostycznego, wspomagającego diagnostykę chorób otępiennych oraz umożliwiającego spersonalizowaną terapię farmakologiczną. Test ten pozwoli na analizę 42 polimorfizmów wpływających na ryzyko wystąpienia choroby otępiennej, w tym choroby Alzheimera, oraz na szybkość metabolizmu leków stosowanych w leczeniu objawów i spowalnianiu rozwoju choroby.

Etapy Projektu:

Zadanie 1: Ustalenie profili genetycznych preparatów DNA uzyskanych od grupy osób z rozpoznaną chorobą otępienną oraz grupy kontrolnej i przygotowanie na ich podstawie kontroli pozytywnych.

Zadanie 2: Opracowanie i optymalizacja reakcji qPCR do określania 42 polimorfizmów wchodzących w skład opracowywanego panelowego zestawu diagnostycznego.

Zadanie 3: Wyznaczenie czułości i specyficzności diagnostycznej panelowego zestawu diagnostycznego na podstawie analizy zgodności wyników testu diagnostycznego z profilami genetycznymi uzyskanymi w podczas realizacji zadania 1.

Zadanie 4: Opracowanie algorytmu do interpretacji wyników panelowego testu genetycznego mających postać przystępną dla lekarzy i klinicystów

Wartość Dofinansowania:

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 682 652,00 PLN, z czego firma Amplicon sp. z o.o. – 315 540,00 PLN.

Wierzymy, że nasza praca przyczyni się do rewolucji w diagnostyce chorób otępiennych, poprawiając skuteczność terapii i jakość życia pacjentów.

 
Opakowania handlowe

Zapoznaj się z naszą ofertą panelowych testów do diagnostyki chorób otępiennych

Test do wykrywania choroby Alzheimera

skorzystaj z naszych usług! Przebadaj się już dziś!

Scroll to Top