Opakowania handlowe

AmpliTest Staphylococcus aureus

(Real Time PCR)

BAC26-100

Staphylococcus aureus znany powszechnie jako gronkowiec złocisty jest Gram-dodatnią bakterią będącą patogenem zarówno ludzi, jak i zwierząt. Ocenia się, że utajonymi nosicielami tej bakterii może być nawet 10-50% ludzi. Szczególnie wysoki odsetek nosicielstwa odnotowuje się wśród personelu medycznego. Bakteria ta jest jedną z głównych przyczyn zakażeń wewnątrzszpitalnych. Staphylococcus aureus zazwyczaj występuje w jamie nosowo-gardłowej oraz na skórze. Jego obecność na skórze może prowadzić do licznych infekcji skóry oraz tkanek podskórnych, takich jak ropnie, jęczmienie czyraki, liszajec, zapalenie sutka u kobiet karmiących piersią itp. Gronkowiec złocisty może również prowadzić do wielu zakażeń ogólnoustrojowych (np. zapalenia płuc i tchawicy, sepsa) oraz zatruć pokarmowych o bardzo krótkim czasie inkubacji (ok. 2 godziny). Sam S. aureus jest wrażliwy na podwyższoną temperaturę, natomiast produkowana przez niego enterotoksyna jest bardzo odporna i może wytrzymywać nie tylko gotowanie, ale również pieczenie. Stąd też do zatrucia może doprowadzić spożycie żywności poddanej obróbce termicznej, jeżeli wcześniej została skażona bakteriami gronkowca.

Zestaw AmpliTest Staphylococcus aureus (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla bakterii z rodziny Staphylococcus aureus w próbkach DNA wyizolowanych z tkanek lub wymazów pobranych od zakażonej osoby. Reakcja Real Time PCR jest typu duplex. Detekcja bakteryjnego DNA odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top