Opakowania handlowe

AmpliTest TBEV (Real Time PCR)

RV03-100

TBEV jest wirusem z rodziny Flaviviridae powodującym kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), stąd jego polska nazwa – wirus KZM. Kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (KZM) jest zakaźną chorobą przenoszoną przez kleszcze. Wiele gatunków kleszczy jest zdolnych do przenoszenia wirusa, jednak w Polsce główną rolę odgrywają kleszcze pospolite (Ixodes ricinus).

Zestaw AmpliTest TBEV (Real Time PCR) jest zestawem typu one-step. Oznacza to, że reakcja odwrotnej transkrypcji i Real Time PCR zachodzą w jednej probówce. Dzięki temu zmniejszona jest ilość manipulacji koniecznych do wykonania analizy i – co za tym idzie – możliwość ewentualnych kontaminacji. Reakcja Real Time PCR jest reakcją typu duplex. Detekcja RNA wirusa odbywa się w kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do detekcji kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek RNA uzyskanych drogą syntezy in vitro umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu zarówno reakcji odwrotnej transkrypcji, jak i reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top