Opakowania handlowe

AmpliTest Trematodes

(Real Time PCR)

PAR07-100

Zestaw AmpliTest Trematodes (Real Time PCR) umożliwia wykrycie w jednej reakcji sekwencji DNA specyficznych dla następujących gatunków przywr : przywra krwi Schistosoma haematobium, motylica wątrobowa Fasciola hepatica oraz Opisthorchis viverrini w preparatach DNA uzyskanych z próbek kału zakażonego osobnika (człowieka lub zwierzęcia). Reakcja jest typu fourplex. Kanał FAM służy do wykrywania sekwencji specyficznej dla przywry krwi Schistosoma haematobium, kanał Cy5 do wykrywania sekwencji specyficznej dla przywry Opisthorchis viverrini, na kanale Texas Red wykrywa się sekwencje specyficzną dla motylicy wątrobowej Fasciola hepatica. Kanał dla HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top