Opakowania handlowe

AmpliTest Vibrio cholerae - ctxAB

(Real Time PCR)

BAC47-100

Vibrio cholerae to gatunek Gram-ujemnych, fakultatywnych bakterii beztlenowych. Bakterie naturalnie żyją w słonawej lub słonej wodzie, gdzie łatwo przyczepiają się do zawierających chitynę muszli krabów, krewetek i innych skorupiaków. Patogenne dla ludzi szczepy V. cholerae powodują śmiertelną chorobę cholery, która może być spowodowana spożyciem niedogotowanych lub surowych organizmów morskich. Epidemiczne szczepy cholery wywołują chorobę u ludzi, nabywając faga CTX, który umożliwia szczepom V. cholerae przyłączanie się i wytwarzanie toksyny cholery w świetle jelita. Aktywowany produkt genu ctxAB jest odpowiedzialny za wewnątrzkomórkową toksyczność V. cholerae.
Gen toksyny cholery (ctx) ma kluczowe znaczenie dla wywoływania choroby cholery. Niektóre szczepy V. cholerae pozbawione ctx mogą również powodować choroby u ludzi, ale choroby te są znacznie mniej poważne i rzadko zagrażają życiu. Do odróżnienia toksygennego szczepu od większości niepatogennych szczepów V. cholerae , można wykorzystać obecność genu ctxAB jako markera molekularnego.

Zestaw AmpliTest Vibrio cholerae – ctxAB (Real Time PCR) umożliwia wykrycie sekwencji DNA specyficznej dla bakterii Vibrio cholerae oraz genu wirulencji ctxAB w próbkach DNA wyizolowanych z próbek kału człowieka, żywności oraz wody. Reakcja Real Time PCR jest typu triplex. Detekcja DNA bakterii odbywa się w kanale FAM, w kanale Texas Red wykrywana jest sekwencja specyficzna dla genu wirulencji ctxAB . Kanał HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. Dołączone do zestawu kontrole w postaci cząsteczek DNA uzyskanych metodami inżynierii genetycznej umożliwiają kontrolę poprawnego przebiegu reakcji Real Time PCR.

Scroll to Top