Opakowania handlowe

AmpliSNiP Dementia Medication Metabolism Panel (qPCR)

SNP29

 

Złożony charakter chorób otępiennych oraz brak skutecznych schematów terapeutycznych powoduje, że stosowane leki mają na celu działanie objawowe lub stabilizujące narastanie zaburzeń poznawczych na okres od kilku miesięcy do kilku lat. Głównym celem farmakoterapii chorób otępiennych jest zwiększenie przewodnictwa cholinergicznego w mózgu, co daje szansę na zahamowanie rozwoju zaburzeń poznawczych. Optymalizacja stosowanych dawek oraz korekta schematów leczenia na podstawie wiedzy o indywidualnych zdolnościach metabolicznych konkretnego pacjenta pozwala na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych oraz zmniejszenie ryzyka działań niepożądanych. Co więcej nie dotyczy to tylko stosowania  inhibitorów acetocholinoesterazy oraz memantyny, ale też innych leków, które pacjent musi przyjmować ze względu na objawy schorzeń towarzyszących

Zestaw AmpliSNiP Dementia Medication Metabolism Panel (qPCR) umożliwia analizę 16 polimorfizmów, które wpływają na szybkość metabolizmu leków stosowanych w łagodzeniu objawów i/lub spowalnianiu rozwoju choroby otępiennej.
Zestaw AmpliSNiP Dementia Medication Metabolism Panel (qPCR) zawiera 32 układy reakcji qPCR pozwalające na analizę poszczególnych polimorfizmów w obrębie badanych genów człowieka (po dwa układy dla każdego polimorfizmu podlegającego analizie). W skład zestawu wchodzi płytka wielodołkowa, gdzie analiza poszczególnych wariantów allelicznych badanych polimorfizmów prowadzona jest w odrębnych dołkach płytki. Reakcja qPCR jest typu duplex. Detekcja poszczególnych wariantów odbywa na kanale FAM. Drugi kanał (HEX) służy do wykrywania ludzkiego DNA.
Tabela poniżej zawiera wykaz wszystkich polimorfizmów i ich wariantów allelicznych, które podlegają analizie.

Gen Polimorfizm Wariant alleliczny
ABCA1 rs2230806 A>G
CHAT rs2177370 T>C
CHAT rs3793790 G>A
CYP2C8 rs1058930 G>C
CYP2C8 rs11572080 G>A
CYP2C8 rs10509681 T>C
CYP2C9 rs1057910 A>C
CYP2C9 rs1799853 C>T
Gen Polimorfizm Wariant alleliczny
CYP2C19 rs12248560 C>T
CYP2D6 rs1065852 C>T
CYP2D6 rs5030655 T>delT
CYP2D6 rs35742686 A>delA
CYP3A4 rs2740574 A>G
NAT2 rs1799929 C>T
NAT2 rs1799930 G>A
NAT2 rs1799931 G>A
Scroll to Top